Správa nehnuteľností


Oddelenie správy nehnuteľností je v rámci realitnej kancelárie Florida Homes jedným z najvyťaženejších. 
V súčasnosti spravujeme viac ako stovku domov a bytov. Túto službu sme začali ponúkať z dôvodu vysokého dopytu zo strany majiteľov a 
zaznamenali sme v jej prípade veľký úspech. V obľube ju majú predovšetkým majitelia nehnuteľností žijúci v 
zahraničí.

správa nehnuteľností

Podstata našich služieb v oblasti správy nehnuteľností tkvie v schopnosti pružne a účinne reagovať. Sme schopní zabezpečiť všetky typy služieb z oblasti správy nehnuteľností, najmä v prípade mimoriadnych situácií. Disponujeme rozsiahlym tímom schválených a spoľahlivých dodávateľov, a to vrátane dodávateľov interiérových a exteriérových zariadení a vybavenia. Vždy komunikujeme s majiteľmi nehnuteľnosti, všetky práce musia byť pred vykonaním prerokované.

Florida Homes "Kľúč k splneniu vašich snov"

Ku všetkým majiteľom nehnuteľností aj nájomcom zaujímame individuálny prístup. Nikdy sa nestanete obyčajnou číselnou položkou zaradenú do agendy oddelenia správy nehnuteľností! Osobitný dôraz kladieme na profesionálnu a zodpovednú prácu nášho tímu.

Vaša nehnuteľnosť bude v dobrých rukách

Správu nehnuteľností - domov a bytov - v oblasti Sarasoty zabezpečuje realitná kancelária Florida Homes, ktorá túto pestrú a všestrannú prácu realizuje s obrovským nadšením a nasadením. Odmenou za dobrú prácu Florida Homes sú naši spokojní majitelia a nájomcovia nehnuteľností. Spravované nehnuteľnosti sa ponúkajú k dlhodobým aj krátkodobejšom prenájmom. Vždy prioritne ponúkame na prenájom práve tie nehnuteľnosti, ktoré máme v správe. Sústavne sú prenajaté prakticky všetky nehnuteľnosti, ktoré spravujeme.

Ak budete mať záujem o akékoľvek ďalšie informácie či referencie, neváhajte nás kontaktovať. Podrobne vám vysvetlíme, ako presne správa nehnuteľností funguje. Môžeme sa s vami stretnúť priamo v nehnuteľnosti, alebo vás pri úvodnej schôdzke radi privítame v našej kancelárii.

Florida Homes "Kľúč k splneniu vašich snov"