Účtovné služby


Poradenstvo

Poradenstvo je základným pilierom služieb, ktoré našim klientom poskytujeme. Ak chcete mať pokoj a byť si istí, že ste v pracovnom i osobnom živote finančne stabilný, a poznať predpokladaný následný vývoj, my môžeme sľúbiť, že sa budeme naozaj snažiť dodávať vám poctivé, presné a rozumné poradenstvo týkajúce sa ďalších krokov, ktoré by ste mali v rámci rozhodovania o financiách urobiť.

Nemusíte sa len dohadovať, nemusíte byť len ďalším klientskym číslom na zoznamoch veľkých firiem. Budeme radi, keď o nás nebudete premýšľať len ako o dôveryhodných finančných poradcoch, ale aj ako o svojich priateľoch.

Florida Homes "Kľúč k splneniu vašich snov"

Účtovná závierka je pre pochopenie finančného zdravia vášho podniku a pri kúpe domu veľmi dôležitá. Nielen že vďaka nej získate prehľad o tom, ako a kde boli vaše finančné prostriedky použité, ale poskytne aj spoľahlivý prehľad o vašich financiách pre vás samotných, vášho partnera či partnerov i kohokoľvek ďalšieho, kto by mal byť s vašou finančnou situáciou oboznámený.

Akcionári, predstavenstvo aj investori či riadiace orgány budú požadovať, aby bola finančná uzávierka presná, konzistentné a prehľadná. Aj keď sa vás dnes menované zainteresované skupiny osobne netýkajú, môžu byť aktuálne v budúcnosti a potom po vás bude dôkaz o dobrom fiškálnom stave požadovaný. Ak budete mať finančné uzávierky k dispozícii, kedykoľvek ich potrebujete, môžete sa vyhnúť značnému stresu a sklamanie.

Prediskutujeme s vami vašu súčasnú finančnú situáciu aj to, kam by sa mal váš podnik podľa vašich predstáv posunúť v budúcnosti. Na základe tejto diskusie navrhneme potrebný finančný plán zodpovedajúce požadovaným cieľom, zabezpečíme vytvorenie finančných výkazov a zavedenie systémov, ktoré vám prinesú duševný pokoj.

Florida Homes "Kľúč k splneniu vašich snov"